Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
For voksne

Befriet, men ikke fri - når traumer stjæler liv v. Psykolog Anne Agerbo

27.02.20
Vi markerer Auschwitz dagen med foredraget: Befriet, men ikke fri - når traumer stjæler liv

Hvad er de menneskelige følger af et folkedrab? Fra Holocaust til nutidens krig og konflikter slås ofre med traumer og PTSD, som præger deres og deres familiers tilværelse. Hvad er det folkedrab gør ved familier, grupper og hele samfund? Hvilke symptomer og reaktioner følger der i kølvandet?

Foredraget tematiserer emnerne “offer versus overlever”, “traumesymptomer”, “overførsel af traumer fra overlever til børn og børnebørn” og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan finder man fodfæste efter traumehændelsen, og hvordan vi kan forstå menneskers traumer i nutiden ved at lære af overlevernes beretninger om fortidens tragedier? KZ-syndromet, PTSD-diagnosen og den sociale støttes vigtige rolle er også emner, som foredraget vil indkredse.

Hvad er Auschwitz-dag?
Auschwitz-dag den 27. januar er Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holocaust og andre folkedrab.

Formålet med Auschwitz-dag er at bevare mindet om ofrene og sikre, at viden om historiens folkedrab bliver videregivet til yngre generationer. Refleksion og diskussion om folkedrabenes mekanismer skal lede til, at flere i fremtiden vil stoppe op og stille spørgsmål i mødet med racistiske ideologier og totalitære regimer.

I forlængelse heraf danner Auschwitz-dag rammen om en række undervisningsaktiviteter, der året rundt søger at styrke elevernes kendskab til emnet og inspirere lærerne i deres undervisning. Auschwitz-dag støtter også op om lokale initiativer, der sætter Holocaust og andre folkedrab på dagsordenen.


Hvorfor navnet Auschwitz-dag?
Den 27. januar 1945 befriede sovjetiske tropper udryddelseslejren Auschwitz, der i perioden 1941-45 var åsted for mishandling og drab på mere end én million mennesker. Den brutale historie har gjort Auschwitz til et centralt symbol på de lidelser, som totalitære regimer gennem tiden har udsat mennesker for – og det er på den baggrund at Danmark markerer den 27. januar under navnet Auschwitz-dag.
 

Materialer