Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
For voksne

UDSAT: Identitær – en rejse ind i Europas nye højre

30.03.20
Arrangementet er udsat til efteråret. Ny dato følger senere.

Journalist Rasmus Hage Dalland giver et indblik i én af tidens mest markante højreorienterede ungdomsbevægelser i Europa

 

At der er nye strømninger i det politiske Europa, er gået op for mange. Én af disse strømninger har givet sig udslag i ’Generation Identitær’. Dette er en stadig voksende gruppe af veluddannede unge, som kalder sig en generation i etnisk opløsning i et samfund præget af fejlslagen integration og multikulturel eksplosion. Dette er en ungdomsbevægelse, som har fået rodfæste i hovedparten af de europæiske lande inklusive Danmark, og derfor har journalist og forfatter Rasmus Hage Dalland undersøgt emnet på nærmeste hold.

Rasmus Hage Dalland, har gennem to år rejst rundt i Europa for at møde en række centrale medlemmer af ungdomsbevægelsen Generation Identitær. Han har desuden deltaget i demonstrationer og træningslejre sammen med andre fra bevægelsen for at forsøge at forstå, hvad der sker i Europa lige nu.

Denne rejse har han skrevet en bog om: Identitær – en rejse ind i Europas nye højre. Han skriver selv i forordet, at bogen ikke er en afsløring, men en afsøgning. Det er en dokumentarisk rejse ind i en af de nye højreorienterede strømninger, der præger europæisk politik i denne tid. En lektør fra biblioteksverdenen vurderer bogen som en meget sober bog, der uden at være talerør for de identitære, lader dem komme til orde, så vi bedre kan forstå de politiske baggrunde.

Forfatterens rejse var også et forsøg på at stille sig både midt i og uden for højrefløjrens identitetspolitik og insistere på med åbne øjne at se på det, der under alle omstændigheder sker i disse år. For noget tyder på, at den identitære bevægelse kan gøre os klogere på, om Europa står på tærsklen til en hidtil uset højredrejning i mere og mere uforudsigelige konstellationer.

Det er Europe Direct Midtjylland, der har inviteret Rasmus Hage Dalland til Struer. Europe Direct er nemlig også sat i verden for at oplyse om, hvad der sker ude i Europa, og de har derfor taget fat på dette emne. Arrangementet er støttet af Europa-Kommissionen, og er gratis, men tilmelding er nødvendig.

 

Citat fra bogen ’Identitær – en rejse ind i Europas nye højre’ af Rasmus Hage Dalland:

”’Génération identitaire’ kalder sig en generation i etnisk opløsning i et samfund præget af fejlslagen integration og multikulturel eksplosion. Ofre for 68-generationen, der frigjorde verden fra traditionernes og autoriteternes år, men også frigjorde sig selv fra eget ansvar. De siger, de lever i en verden præget af omvendt racisme, fragmenterede familier og krige på fremmede kontinenter.”EuropeDirectMidtjylland

Materialer