Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
For voksne

Udsolgt! Som man siger

28.09.20
Stolte stemmer, punkterede fordomme og shows om sprog

I forbindelse med projekt ’Som man siger’ vil sprogforsker og projektejer Michael Ejstrup besøge Struer Bibliotek.

For nogle unge er en ’jeiner’ en person, som deres forældre måske ville beskrive som en kæmpe klaphat. Når en vestjyde siger: ”Det er ikke så ringe endda” betyder det omtrent det samme som ”Det er overdrevet mega nice” i København. For mange vil dansk med en fransk accent give indtryk af arrogance, mens andre vil vurdere fynboer til at være flinke, men knap så kvikke.

Ungdomssprog, dialekter og tykke accenter er eksempler på dansk talesprog, som dagligt bliver brugt rundt om i landet. På én gang definerer vores talesprog, hvem vi er, og hvem vi tror, alle de andre er. Projektet 'Som man siger...' består af 50 sprogshows, 30 podcastudsendelser og et talesprogsbibliotek. Målet er at indsamle og formidle det mangfoldige tungemål, punktere sproglige fordomme og sprede stolthed over landets særegne sprogtoner.

”I Danmark er det blevet en folkesport at give et rap over nallerne med spanskrøret, hvis nogen skulle finde på at sige ’hans’, hvor man på rigsdansk ville sige ’sin’. På nogle dialekter skelner man dog slet ikke mellem ’hans’ og ’sin’. Vi vil gøre op med den tendens til at fokusere på, hvordan folk bør tale dansk, og i stedet undersøge og vise, hvordan dansk faktisk bliver talt i alle kringelkroge af riget. Vi er overbeviste om, at vi ved at give taletid til mangfoldigheden kan få flere til blive stolte af deres særlige måde at tale på, så de vil bruge deres  stemmer aktivt. At føle, at man kan tale frit, er en forudsætning for et levende, demokratisk fællesskab og det gode liv,” forklarer sprogforsker og projektejer Michael Ejstrup.

Samarbejde med biblioteker og højskoler

Støtte fra Nordea-fonden gør det for alvor muligt at nå helt ud i alle hjørner af landkortet, hvor talesproget ånder og lever. Nu kan vi skabe en stærk platform, hvorfra vi kan engagere en stor, spraglet brugerskare, og vi glæder os til at udbrede projektet til hele Danmark gennem vores samarbejdspartnere i Danmarks Biblioteksforening og Folkehøjskolernes Forening i Danmark,” siger sprogforsker og projektejer Michael Ejstrup.

Projektet strækker sig over tre år. Talesprogsbiblioteket og de første podcasts er efter planen klar i begyndelsen af 2020, mens de første besøg på biblioteker og højskoler følger senere samme år.

”Selvom Danmark på mange måder er et forholdsvist lille og homogent land, så har vi mange lokale sproglige forskelle, som er med til at definere os. 'Som man siger...' vil øge den kulturelle selvforståelse og stolthed og samtidigt bygge bro til andre hjørner af landet. Vi håber rigtig mange borgere vil bidrage til den nye mangfoldige, nationale fortælling om hvordan vi taler rundt om i landet, ” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.