Historiens Verden

Historiens Verden er en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede.

LOG PÅ HISTORIENS VERDEN

Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker. Portalen giver et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng. 

Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek.

Med over 19.000 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.
His­to­ri­ens Verden er udviklet af Det His­to­riske Akademi og for­fat­tet af his­to­ri­ke­re med un­der­vis­nings­er­fa­ring fra grund­sko­le, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og u­ni­ver­si­te­ter.

Målgruppen er elever på ungdomsuddannelser og voksne, men under menupunktet "Tema" finder du også portalen "Rundt i historien", som er til børn i folkeskolens yngste klasser.

For at få adgang til siden skal du være oprettet som låner på Struer Bibliotek og være bosiddende i Struer Kommune.