Litteraturens Verden

Litteraturens Verden

Adgang
Adgang med bibliotekslogin
Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Med Lit­te­ra­turensVerden.dk får du mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker. I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden.

Litteraturens Verden er en del af historieportalen Historiensverden.dk, og flere steder vil du blive ledt over i denne.