Videnskabelige artikler

Videnskabelige artikler

Adgang
Fri adgang
”Videnskabelige artikler” er en tjeneste på bibliotek.dk, der giver dig adgang til ca. 65 millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.

Tjenesten er for alle biblioteksbrugere, der efterspørger videnskabelige artikler til studieformål og privat. Kommerciel brug af tjenesten er ikke tilladt.

Det er et selvbetjeningssystem ligesom bibliotek.dk, hvor du kan fremsøge poster og afgive bestillinger.

Det er ikke muligt at få digital adgang til artiklerne, men der sendes et print fra Det Kgl. Bibliotek/Aarhus til dit bibliotek.