Women's Studies International

Adgang
Adgang med bibliotekslogin
Stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur.

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Databasen er nyttig til at finde information, der er relevant for kvinders historie og tværfaglige kønsperspektiver. Dækker perioden fra 1881 til i dag.

Indeholder registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.

Vejledning

  1. Log på med dit bibliotekslogin.
  2. Du skal være bosiddende i Struer Kommune for at benytte Women’s Studies International hjemmefra via Struer Bibliotek.
  3. Mulighed for enkel eller avanceret søgning.
  4. Præciser søgningen på publikations- eller dokumenttype.