Noget godt om arrangementer

11.05.20
Spændende forfattermøder i vente til efteråret. Glæd dig bl.a. til Thomas Ubbesen og Maren Uthaug

I begyndelsen var ordet og ordet var gud. En vigtig sætning i biblen, men også en forudsætning for al litteratur og dermed biblioteksvæsenet. Verden bliver til i ord. Romanen er ord skrevet af en forfatter, som i fortællingen skaber en verden, vi som læsere kan spejle os i og digte med på. Et hovedformål for vores biblioteker er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved b.la. at stille bøger til rådighed. Så traditionelt set er biblioteket grundlæggende en bogsamling. Derfor er en af bibliotekets væsentligste opgaver at markedsføre litteraturen på forskellig vis. Det kan f.eks. ske gennem forfatterarrangementer, så man lidt smart kan sige at vi går fra samling til forsamling. Biblioteket tilbyder her læseren en enestående mulighed for at møde forfatteren og omvendt. Derudover møder Læseren andre læsere og det hele ender op i et fælles anliggende og en ny fortælling opstår. Biblioteket som rum imødekommer et stigende behov for det fysiske møde i en accelererende digital tidsalder. Struer Bibliotek har igennem årene haft besøg af adskillige berømte forfatternavne. Mange har gjort indtryk på den ene eller anden måde. Et af de foredrag jeg særligt husker foregik en aften i januar 2018. Foredragsholderen var langt fra berømt eller havde skrevet noget storslået. Han kom fra Sønderjylland og var tidligere formand for Grænseforeningen. Det handlede om invasionen i Normandiet sommeren 1944. Man bemærkede straks, at han trak lidt på det ene ben og som de fleste sønderjyder beherskede han det tyske sprog. Det viste sig at være en perfekt kombination. Foredraget foregik naturligvis på dansk, men undervejs forvandlede han sig flere gange til tysk officer og det var her det halte ben og det tyske sprog gjorde stor lykke. Det råbende preussiske kommandosprog fik det til at løbe koldt ned ad ryggen og det halte ben understregede de hårdt pressede forsvarslinjer. Bibliotekets arrangementer er pænt besøgt og ofte udsolgt. Men vi kan jo se at der er forskel på mænd og kvinder, i hvert fald når vi ser på hvilke interesser de har. Mænd er ikke så tilbøjelige til møde op til skønlitterære arrangementer, her er det kvinderne der dominerer. Mænd er gevaldigt optaget af 2. verdenskrig, altså den type af arrangementer jeg lige har beskrevet. Så vi kan nogenlunde styre om det er den ene eller anden gruppe vi prøver at tiltrække. Er der en forfatter du ønsker at møde eller et emne som trænger til at blive belyst, kan du kontakte biblioteket, vi er altid lydhøre overfor forslag. Bibliotekets arrangementsvirksomhed blev desværre afbrudt hurtigt og brutalt af Corona, men vi vender forhåbentligt stærkt tilbage til efteråret. Glæd dig bl.a. til Thomas Ubbesen og Maren Uthaug – vi ses.   

Tags