Historiens Verden

Historiens Verden

09.06.17
Vi giver dig nu adgang til en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede.

"Historiens Verden" er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker. Portalen giver et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng. 

Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek.

Med over 19.000 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.
His­to­ri­ens Verden er udviklet af Det His­to­riske Akademi og for­fat­tet af his­to­ri­ke­re med un­der­vis­nings­er­fa­ring fra grund­sko­le, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og u­ni­ver­si­te­ter.

Målgruppen er elever på ungdomsuddannelser og voksne, men under menupunktet "Tema" finder du også portalen "Rundt i historien", som er til børn i folkeskolens yngste klasser.

Log ind på Historiens Verden med dit lånernummer (CPR) og pinkode.