Pause

Sæt dine reserveringer på pause

26.06.17
Undgå at dine reserveringer kommer, mens du er på ferie. Log ind her på siden og indsæt din fraværsperiode.
 
Sådan gør du:
  • Log ind med dit personnummer/lånerkortnummer og din pinkode øverst på siden.
  • Klik på Min konto 
  • Klik på Redigér brugerprofil
  • Find feltet "Reserveringer på pause"
  • Sæt en start- og en slutdato
  • Husk at klikke på "Gem" nederst på siden

Denne service gælder kun for Struer Biblioteks egne materialer. Har du bestilt materialer fra andre biblioteker, vil de stadig kunne komme midt i din ferie.

GOD FERIE!