Struer Turistbureau - det finder du på nettet

25.01.19
Du finder ikke længere et turistbureau på biblioteket.

Turistinformation skal du finde på nettet, lokalt på www.lydensby.dk og for resten af landet på www.visitdenmark.dk.
På biblioteket finder du stadig brochurer om lokalområdet, og personalet kan hjælpe dig med at finde turistsider på nettet. Men brochurer fra resten af landet og salgsvarer har vi ikke mere.
Struer-Egnens Turistforening har nu adresse hos Lydens By, Østergade 15 og kan kontaktes på turist@struer.dk.