Job
Job

Vi søger ny biblioteksleder

07.05.19
Vil du være med til at udvikle fremtidens bibliotek i Struer Kommune?

Struer Kommune har en vision om at være TÆT PÅ - tæt på mennesker, teknologi og natur. Struer Kommune har en størrelse, der gør det muligt at indfri visionen. Målsætningen er, at borgere og erhvervsliv oplever et tæt og åbent samspil med kommunen og at der er kort vej fra idé til handling. TÆT PÅ skal kendetegne dét at bo i Struer Kommune - det nære, trygge og lokale sted. Tæt på mennesker er det gode, gensidige samarbejde mellem borgere, kommune, foreninger og virksomheder. Tæt på teknologi fremhæver Struer Kommunes styrkeposition inden for lyd, teknologi og iværksætteri. Tæt på naturen er, at vi bringer naturen i spil, når vi udvikler det gode lokalsamfund sammen med borgerne.

Om Struer Kommune

Struer Kommune er landets 15. mindste kommune med ca. 21.500 indbyggere, og er – med sine 136km kystlinje mod Limfjorden – en naturskøn perle i det nordvestjyske område. Struer by har i 2017 markeret sit 100års jubilæum som købstad og er dermed en af de yngste købstæder i Danmark. Byen har en række højteknologiske virksomheder og et aktivt og varieret kultur- og fritidstilbud.

Struer Kommune har et mål om at forstærke sin lydidentitet og vil gå sammen med andre i lydens univers om at undersøge, hvordan lyd - og nye måder at bruge den på - kan være en del af løsningen af kommunens kerneopgaver.

Lyd er vores identitet og dynamo for udvikling

Lydens By er kommunens fælles fortælling og platform for udvikling og aktiviteter, organiseret som et samarbejdsprojekt mellem nøgleinteressenter i lokalsamfundet. Lydens By handler om at realisere lokale styrkepositioner og skabe nye aktiviteter, som tilsammen øger attraktionsværdien for området og stræber efter at blive kendt nationalt og internationalt for vores lydidentitet og fokus på lyd.

Struer Bibliotek

Vi arbejder en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere. Struer Bibliotek er opdelt i team; børn (0-16 år) og team; voksen (16-99 år) og er blandt de mest besøgte kulturinstitutioner i Struer Kommune. Igennem arbejdet med; inspiration, læring og fællesskaber understøtter Struer Bibliotek det gode liv for kommunens borgere og tilbyder en lang række arrangementer og oplevelser for børn og unge såvel som for voksne - fra foredrag, debat, teater- og musikkoncerter til cafe- og fællesskabs-aktiviteter. Struer Bibliotek er en del af Infocenter Struer som også indbefatter borgerservice.

Bibliotekslederen i Struer Kommune refererer til centerchefen for Kultur, Fritid og Lokalområder. Lederen skal sammen med den øvrige ledelse i centeret arbejde med at skabe synergieffekter i det kommunale kulturlandskab og opfylde de strategiske målsætninger, som skal leveres i Struer Kommune.

Ansvarsområder og opgaver

Lederen af Struer Bibliotek er er den daglige leder af biblioteket og har bl.a. følgende ansvar og opgaver:

 • drift og udvikling af det samlede biblioteksvæsen i Struer Kommune
 • deltage i vagter og være med til at udvikle teamarbejdet i biblioteket
 • deltage i lederteam med musikskoleleder og centerchef samt sekretariat for centeret
 • at kompetenceudvikle, fastholde og ansætte personale i samarbejde med centerchefen
 • at sikre optimal brug af personaleressourcer og et godt arbejdsmiljø
 • formand for Bibliotekets lokalMED
 • budgetansvarlig, herunder budgetopfølgning og prioritering af bibliotekets økonomi
 • et særligt fokus på at udvikle den digitale formidling i bibliotekets rum
 • sammen med centerchefen sikre, at biblioteket bidrager til den strategiske udvikling af kultur og fritid- og Lokalområderne i Struer Kommune.

Uddannelse, erfaring og personprofil

 • vi vil vægte følgende kompetencer i din profil:
 • en uddannelse som bibliotekar DB, cand.scient.bibl. eller en anden relevant akademisk uddannelse gerne kombineret med erfaring inden for drift og udvikling af et bibliotek eller en kulturinstitution
 • en forståelse af balancen mellem drift og udvikling, mellem ressourcer og kvalitet, mellem ideer og implementering
 • administrative, analytiske og kommunikative evner
 • erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • en lederuddannelse og eller erfaring i at arbejde med mennesker gennem fx teamkoordinator, projektleder eller som teamleder.

Vi søger efter en person, der

 • har en ild i sig, hvad angår trivslen og udviklingen af bibliotekets væsen
 • samarbejder, skaber relationer og kommunikerer
 • kan gå forrest og samtidig give andre plads til at udfolde sig
 • trives i et kreativt miljø, har humor og lægger vægt på ordentlighed.


Yderligere info om Struer Bibliotek på vores hjemmeside>>

Læs mere om Struer Kommune>>

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef Thomas Antunes på tlf. 29 74 63 15 eller thomasma@struer.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 27. maj 2019.

Forventet ansættelsesstart den 2. august.

Søg stillingen her>>