Nyt fra og om EU

Læs nyheder fra og om EU.

Hvad er EU's Civilbeskyttelsesmekanisme?


Civilbeskyttelsesmekanismen blev grundlagt i 2001 og består af EU's 28 medlemslande plus Island, Montenegro, Norge, Makedonien og Tyrkiet. Instansen kan træde til ved store naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og opererer i hele verden. Bl.a. har de assisteret ved jordskælvet i Haiti, 2001, tsunamien i Japan, 2011 og ebolaudbruddet, 2014. Sidst har de assisteret ved slukningen af de kæmpestore skovbrande i Sverige i sommeren 2018, hvor det bl.a. indebar at sende 7 brandslukningsfly, 7 helikoptere og 60 køretøjer og mere end 340 beredskabfolk til Sverige; dette er den største beredskabsoperation i forbindelse med skovbrande de seneste 10 år. Takket være de deltagende staters præ-positionerede og selvforsynende civilbeskyttelsesmoduler er civilbeskyttelsesteams klar til at gribe ind med kort varsel både indenfor og udenfor EU. De udfører specialopgaver som søgning og redning, brandbekæmpelse fra luften og avancerede lægeopgaver.

Læs mere om Civilbeskyttelsesmekanismen og indsatsen i Sverige.

Det europæiske år for kulturarv 2018


Det europæiske år for kulturarv vil sætte fokus på Europas rige kulturarv, fremhæve dens betydning for en følelse af fælles identitet og opbygningen af Europas fremtid. Formålet med det europæiske år for kulturarv er at øge bevidstheden om kulturarvens sociale og økonomiske betydning. Borgere med alle baggrunde vil få mulighed for at blive involveret gennem de tusinder af initiativer og arrangementer over hele Europa. Målet er at nå så bredt ud som muligt, navnlig til børn og unge, lokalsamfund og folk, der ikke normalt tager del i kulturlivet, for at fremme en fælles følelse af ejerskab. Læs mere på Repræsentationen i Danmarks hjemmeside.

 

Europæisk pris til kvindelige iværksættere 2018 - nominering kan foretages fra 5. september
Efter succesen fra de tidligere udgaver af EU-prisen vil Europa-Kommissionen i 2018 igen tildele præmier for at anerkende tre af Europas mest innovative kvindelige iværksættere og en ung kvindelig innovatør.
Er du en kvinde iværksætter? Har du skabt en fremragende innovation og bragt den på markedet? Kan din historie inspirere andre?
Vi vil gerne høre fra dig! Ansøgninger til 2018 EU-prisen for Women Innovators åbner den 5. september 2017. Klik her for mere information om prisen og se video'er med vinderne af prisen i 2017.
Vinderne af prisen 2017

Det Europæiske Solidaritetskorps
Det europæiske solidaritetskorps har på sit første halve år fået 30.000 medlemmer. Korpset er et nyt EU-initiativ, der giver unge mulighed for at blive frivillig eller arbejde på projekter i deres hjemland eller i udlandet til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa. Oveni den store oplevelse, det er at deltage i sådan et projekt, har du ret til at modtage et bevis, der dokumenterer din deltagelse. Dette kan du bruge, når du søger et job eller uddannelse.  Unge som melder sig ind i korpset indvilger i korpsets principper, som bl.a. omfatter disse punkter:

  • Deltagerne af solidaritetskorpset tilslutter sig værdierne solidaritet, respekt for menneskelig værdighed og menneskerettigheder samt troen på udbredelsen af et retfærdigt og ligestillet samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling.
  • Deltagerne af solidaritetskorpset skal overholde de regler, organisationsstrukturer og kutymer, der gælder i værtsorganisationen, og være opmærksom på, at dette også kan være nødvendigt for at respektere de involveredes personlige sundhed, sikkerhed og værdighed. Deltagerne af solidaritetskorpset skal også overholde de gældende love i værtslandet.
  • Deltagelse i det europæiske solidaritetskorps skal altid være de unges eget frivillige valg, og de kan frit vælge at trække sig fra initiativet. De har også ret til at afvise eventuelle tilbud om deltagelse i et projekt uden at det berører deres chance for at modtage andre tilbud på et senere tidspunkt

    The European Solidarity Corps

Se meget mere information om korpset og fordelene ved at melde dig ind i det på korpsets facebookside og/eller hjemmeside

Hvidbog om Europas fremtid
Europaommissionen har fremlagt en hvidbog om Europas fremtid med fem scenarier:
1. Uændret kurs
2. Intet andet end det indre marked
3. De, som vil mere, gør mere
4. Mindre, men mere effektivt
5. Langt mere sammen
Se hvidbogen her

Hvidbog