Ordforbindelse

Ordforbindelse

Velkommen til Ordforbindelse – et projekt, der undersøger spørgsmål som: Hvad tænker unge om deres egen fremtid – med et klima i hastig forandring? Hvordan ser unge deres rolle i samfundet? Og hvad sker der, når unge udtrykker sig gennem kunst og litteratur?

Ordforbindelse er ledet af Struer Bibliotek og er et samarbejde mellem 8 midt- og vestjyske folkebiblioteker, forlaget Ordskælv, et hold af professionelle forfattere og kunstnere og over 600 unge mennesker fra Lemvig, Varde, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Skive og Struer.

Ordforbindelse er først og fremmest et samskabelsesprojekt, hvor unge i regionen sammen skal skabe en bog om, hvad ’klima’ betyder for dem. Det er det største danske ungeinddragelsesprojekt i krydsfeltet mellem litteratur, kunst og klima, som vi kender til. Det er vores håb, at de unge ved at bruge litteraturen og kunsten kan skabe forbindelse – både de unge imellem, og mellem de unge og verden omkring dem.

Biblioteker i hele Midt- og Vestjylland skal kickstarte skaberkraft, kreativitet og engagement hos områdets 8. klasser. Projektet giver de unge ordet gennem kunst og litteratur, for at finde svar på, hvad klimadagsordenen betyder for dem.

I uge 17, bibliotekernes nationale verdensmålsuge, skal de unge sammen med professionelle forfattere og kunstnere i kreative workshopforløb producere tekster og visuelle udtryk om klima i deres eget perspektiv. Alle arbejder frem mod et fælles mål: At skabe unikke værker, der samler de unges syn, tanker, fortolkninger og perspektiver på klima og deres egen fremtid. En gruppe unge får mulighed for at tage videre på et skrive- og kunstreatreat den sidste weekend i maj, hvor de arbejder videre med værkerne sammen med kunstnerne. Værkerne samles til en professionel bogudgivelse, der udkommer til en stor bogreception på Børnefolkemødet i Herning den 12. oktober, hvor alle de unge er inviteret.

Det ungedrevne nonprofit-forlag Ordskælv er samarbejdspartner og er dem, som sætter holdet af deltagende kunstnere og samler bogen til udgivelse.

De mange, gode hvorfor’er:

  • Ordforbindelse vil kickstarte unges engagement: Fokus på klima er en global dagsorden. Igennem arbejdet med klima i en kunstnerisk kontekst er det håbet, at de unge kan engagere sig i emnet på en ny og relevant måde, der bringer nye perspektiver til emnet.
  • Ordforbindelse vil øge unges demokratiske deltagelse: Vi ved, at de unge generelt er underrepræsenterede i den offentlige debat. Med Ordforbindelse vil vi understøtte og inspirere de unge til at blande sig og fortælle, hvad de har på hjerte. Fremtiden er de unges, derfor skal de turde gribe ordet – og vi skal høre efter.
  • Ordforbindelse vil tænde unges skaberkraft, kreativitet og kunstneriske virkelyst: Vi vil gerne give unge i Vestjylland lyst til og mod på at bruge deres kreativitet – kunst er en fri og åben udtryksform, og vi er spændte på hvad der sker, når de unge går ind i den kreative proces.
  • Ordforbindelse vil skabe forbindelser: Geografisk befinder vi os et sted, hvor der kan være langt mellem interessefællesskaber. Ordforbindelse vil forbinde de unge på tværs af regionen og få nye fællesskaber til at blomstre og understøtte og udvikle kulturelle ungenetværk og -aktiviteter.
  • Ordforbindelse vil vække læselysten: Vi ved at læselysten falder generelt, men særligt tager den et dyk blandt de unge i 8. klasse. Projektet vil inspirere unge til at arbejde med og læse litteratur på nye måder og til selv at skrive tekster.
  • Ordforbindelse vil styrke fællesskaberne, selvforståelsen og trivslen: Kunst er et præstationsfrit rum, hvor unge kan få selvtillid til at udtrykke sig. Gennem projektet håber vi, at de unge får øje på nye måder at forstå sig selv på. Ikke mindst kan der opstå fine fællesskaber, når de unge mødes og arbejder med kunsten og noget de brænder for sammen.

Følg med på Instagram.

Hvem er kræfterne bag?

Projektet er et samarbejde mellem folkebibliotekerne fra Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Skive, Varde, Ikast-Brande og Struer. Struer Bibliotek er projektejer og initiativtager.
Nonprofitforlaget Ordskælv med Karen Siercke fra Poesiens Hus i spidsen er samarbejdspartner og primus motor på projektets kreative elementer.

Læs mere om Ordskælv her.
Og læs mere om Poesiens hus her.

Projektet er blevet til med støtte fra Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland, Region Midtjyllands Kulturpulje og Europe Direct Midtjylland og Europe Direct Syddanmark og har et samlet budget på 1.400.000 kr.

 

Projektledere og tovholdere

Ordforbindelse