Regler

Regler for Struer Bibliotek:

Indmeldelse:

Alle kan låne på biblioteket. Det er gratis, men du skal oprettes som låner. Indmeldelse kan ske ved personlig henvendelse, ved fremvisning af legitimation. Du kan også indmelde dig med dit MitId her på siden.

Lånerkort:

Som lånerkort skal du bruge dit sundhedskort. Til dette knyttes en 4-cifret pinkode efter eget valg. Pinkoden er personlig og det er kun dig, der kender koden. Børn under 15 år kan få udstedt et særligt lånerkort. Lånerkortet er personligt. Forældre eller værge skal underskrive en indmeldelsesblanket og indestår hermed for alle lån på barnets lånerkort samt betaling af eventuel erstatning for beskadigede eller bortkomne materialer.
Enkelte kategorier af brugere kan indmeldes på særlige vilkår.
Tabt lånerkort skal meldes til biblioteket hurtigst muligt.
Husk at melde ændringer i både mail og telefonnummer.

Lånetid:

Lånetiden er for de fleste materialer en måned. Udlånet kan fornys to gange, medmindre materialet er reserveret. På visse materialer kan lånetiden være 14 dage, og lånetiden kan ikke forlænges på disse materialer. Log evt. ind og se din udlånsstatus her på siden.
Du kan få en påmindelse 3 dage før lånetidens udløb på sms og/eller mail, hvis du har oplyst dit mobilnummer og din e-mail. Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selvom du af en eller anden grund ikke har modtaget påmindelsen. Så hold øje med din lånerstatus.

Afleveringsdato:

Afleveringsdatoen fremgår af din kvittering og din lånerstatus. Lånt materiale skal senest afleveres denne dato. Materialet kan afleveres i bibliotekets automater rettidigt frem til udløbet af den selvbetjente åbningstid.

DVD spillefilm: For DVD spillefilm er lånetiden altid 14 dage.
Konsolspil: For spil til WII, Playstation og X-box.
Digitale medier: Biblioteket tilbyder en række digitale tjenester.

For digitale lydbøger og E-bøger fra www.eReolen.dk og film fra www.filmstriben.dk er der en udlånsbegrænsning fastsat af biblioteket. For øvrige digitale medier er der ingen udlånsbegrænsning. Lån af digitale materialer er kun for borgere bosat i Struer Kommune. Adgang sker med cpr-nummer og pinkode.

Reservering:

Udlånte materialer kan reserveres hos bibliotekets personale eller du kan selv reservere via bibliotekets hjemmeside. Det kræver, at du indtaster dit cpr-nummer (uden bindestreg) eller lånerkortnummer samt pinkode.
Det er gratis at reservere. Du modtager besked pr. mail, SMS eller digital post efter eget valg. Seneste frist for afhentning fremgår af beskeden.
Der kan skaffes materiale fra andre biblioteker.

Ansvar:

Alt IT-udstyr benyttes på eget ansvar. Biblioteket kan ikke påtage sig erstatningsansvar ved skader på låners afspilningsudstyr.

Gebyr:

Hvis du overskrider lånetiden, skal der betales et gebyr. Gebyrerne kan ses her.. Der skal også betales et gebyr, selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse endnu. Gebyret beregnes pr. udlånsdato, uanset om der er lånt et eller flere materialer. Der sendes hjemkaldelse 9 dage efter sidste afleveringsdato.

Erstatning:

Hvis materialerne ikke er afleveret 7 uger efter lånetidens udløb, sendes en saldoopgørelse på erstatningsbeløb samt gebyr. Afleveres materialerne herefter, betales kun gebyret. Hvis materialet stadig ikke afleveres, oprettes en regning i kommunens opkrævningssystem. Den udsendes med digital post, eller - hvis dette ikke er muligt -  pr. brev. Regningen påføres et regningsgebyr på 225 kr. Betalte erstatninger og gebyrer refunderes ikke.
Ved erstatning af spil og film inkluderer erstatningsbeløbet også udlånslicensrettigheder. Derfor er materialet ofte meget dyrt. En film kan således risikere at skulle erstattes med 1.000 kr., selv om den i butikkerne kun koster 199 kr.

Udlånsbegrænsninger:

Hvis du har en gebyrrestance på mere end 200 kr. kan du ikke låne. Har du modtaget en regning, skal denne afvikles, før du kan låne igen.

Brugernes færdselsregler på Struer Bibliotek

- Vis hensyn.
- Der skal være plads til alle.
- Indtagelse af alkohol er ikke tilladt.
- Rygning er ikke tilladt.
- Hunde må ikke medtages. Førerhunde undtages.
- Underskriftindsamlinger må ikke finde sted.

Pjecer og plakater:

Foreninger og andre kan få fremlagt pjecer og ophængt plakater ved henvendelse i skranken. Opslag og pjecer med lokalt indhold har fortrinsret. Vi fremlægger og ophænger ikke materiale med kommercielt indhold.

Internet-regler:

Det er gratis at benytte bibliotekets computere med internetadgang. Struer Biblioteks regler for brug af internet skal følges:
Internettet må ikke anvendes til:
- søgning af pornografisk materiale
- afsendelse af anonyme/chikanerende e-mails
- til ulovlige formål i det hele taget

Bortvisning:

Bortvisning kan ske, hvis du overtræder reglerne for Struer Bibliotek eller ikke følger personalets anvisninger.