Vejledning

Borgervejledningen

Som borger i Struer Kommune kan du få hjælp og vejledning af kommunens borgervejleder. Mød dem torsdag i ulige uger i biblioteket.
Tid
15:30 - 16:30
Bibliotek
Struer Bibliotek
Adresse

Smedegade 1-7
7600 Struer
Danmark

Borgervejlederens opgave er bl.a. at understøtte dialogen mellem kommunen og borgerne og hjælpe dig, hvis dialogen er gået i stå, vise vejen i systemet og hjælpe med at vejlede om klagemuligheder mv.

Borgervejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med et spørgsmål eller en klage over en afgørelse.
  • At forstå information eller en afgørelse, som du har modtaget fra kommunen.
  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med en klage over den måde kommunen har behandlet din sag på.

Borgervejlederen kan f.eks. ikke hjælpe dig med:

  • At ændre på afgørelsen i din sag.
  • At behandle klager over politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m.
  • At behandle klager om ansættelser ved kommunen.