Bibliografi

Bibliografi.dk

Adgang
Fri adgang
Vil du gerne have en fuldstændig fortegnelse over, hvad en forfatter har skrevet? Så tjek bibliografi.dk.

Bibliotekarerne Per Kjær og Lone Pedersen står bag den side, som giver et godt overblik over både danske og udenlandske forfatteres produktion.