Persondatapolitik for Struer Bibliotek

Hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på Struer Bibliotek har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside, digitale tjenester og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender vores hjemmeside www.struerbibliotek.dk, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero. Via selvbetjeningsautomaterne kan du også se mange af dine personlige informationer.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Din udlånshistorik slettes efter 30 dage – medmindre der er gebyrer på materialet. Hvis det er tilfældet, slettes historikken 30 dage efter at gebyret er betalt.

Du kan til hver tid bede om at blive slettet i vores system. Du skal dog have afleveret alle materialer og betalt alle gebyrer, inden det kan lade sig gøre.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.


Nedenfor kan du se hvilke oplysninger, vi opbevarer i bibliotekssystemet, og en nærmere forklaring på de enkelte punkter:

Lånernummer - et tilfældigt genereret nummer, som Cicero benytter til at identificere dig med.

CPR-nummer – henter din adresse fra CPR-registeret. Du benytter også dit cpr-nummer til at låne med.

Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer, typisk når du er på ferie. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser.

c/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.

Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet og mobil. Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobilnummeret kan ændres via hjemmeside.

E-mail - bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside.

Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.

Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside.

Kommunenr. - er din bopælskommune. Anvendes til statistik og tjek på om du har adgang til vores digitale tjenester.

Sprog - har betydning for de beskeder, vi sender til dig. Som standard dansk – men beskeder kan også sendes på engelsk, hvis du ønsker det.

Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. bibliotekets almindelige børnelånerkort eller sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret. Vi har ikke mulighed for at se din pin-kode.

Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer eller specielle aftaler med låner.

Note til låner - udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.

Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

 

Nyhedsbreve:
Struer Bibliotek udsender et månedligt nyhedsbrev – men selvfølgelig kun til de brugere, der har tilmeldt sig ordningen. Vi opbevarer kun mailadresse, fornavn og efternavn. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af en af de e-mails, du modtager fra os, eller ved at kontakte os på bibliotek@struer.dk

Formularer på hjemmesiden:

På struerbibliotek.dk finder du en række formularer, som du kan udfylde.

Du kan:

Booke en tid
Bestille bøger til din læsekreds
Bestille nye materialer, som endnu ikke er indkøbt til biblioteket
Bestille ferietasker/feriepakker (i sommerperioden)
Formålet med formularerne er at lette bestillingen for dig. Vi beder kun om de oplysninger, som er nødvendige for at vi kan ekspedere bestillingerne, Vi sørger for efterfølgende at slette dine oplysninger. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.