Dansk her og nu

Dansk her & nu

Adgang
Fri adgang
Dansk Her og Nu er et gratis online kursus i dansk for begyndere.

Programmet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det kan anvendes som lektiehjælp, til selvstudie og dansklærere kan også have udbytte af det.

Alle tekster og dialoger er relateret til hverdagslivet, og giver et indblik i danskernes hverdag. Alle tekster og dialoger kan høres.